Prisma Västra Götaland

Fira Riksarkivets 400-årsjubileum på Landsarkivet i Göteborg

19 apr 2018
Landsarkivet i Göteborg, Arkivgatan 9

Vi firar med spännande föreläsningar och quiz!
Plats: Landsarkivet i Göteborg, Arkivgatan 9

Program:

kl 14.30–15.15
Folkliga föreställningar om svenskhet 1500–1800
Föreställningar om Sverige och svenskar kan spåras långt tillbaka i historien, åtminstone när det gäller de översta samhällsskikten. Det är väl känt att de maktägande eliterna från medeltiden och framåt föreställde sig svenskarna som ett folk med särskilda seder, bruk och språk och med ett gemensamt historiskt och mytologiskt ursprung. Men vilken betydelse hade dessa föreställningar för så kallade vanliga människor i det tidigmoderna samhället? I föredraget kommer historikern Jens Lerbom att resonera kring den frågan utifrån sin bok från 2017.

kl 15.30–16.15
Adam och Fredriks släkthistoria 
Skådespelarna Adam Lundgren och Fredrik Evers är kollegor på Göteborgs Stadsteater - och sysslingar. I programpunkten kommer de till Landsarkivet för att få veta mer om sin släkthistoria av arkivarier som sökt spår i arkiven. Kommer de få reda på någon släkthemlighet som de tidigare inte känt till?
 

kl 16.30–17.15
Oäkta barn, fallna kvinnor och rasbiologi 
Författaren Eva F Dahlgren berättar om sin trilogi om människors värde under 1900-talets första hälft och om arkivens betydelse för hennes författarskap. Den avslutande delen "Vad hände med barnen?" handlar om barnen till kvinnorna i boken "Fallna kvinnor", som i sin tur knöt an till "Farfar var rasbiolog".

kl 17.30-18.00
På spårvagnsspåret – Göteborgs-quiz! 
Testa dina kunskaper i en underhållande frågesport om stadens historia och nutid. Ta chansen att utmana dina vänner i denna programpunkt där frågorna utgår från Göteborgs spårvagnsnät.