Prisma Västra Götaland

Årlig samverkansdag för Prisma VG

8 okt 2020
Digitalt möte

Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag för Prisma Västra Götaland.

Bakom samverkansdagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för att inspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och lyssna till vad parterna behöver för att utvecklas.

Vi kommer att erbjuda digitala föreläsningar och inspirationstalare, blandat med information.

Program:

12.30 Incheckning
Mötesrummet är öppet och det finns möjlighet att koppla upp sig.

13.00 Pass 1
Välkomna och introduktion till dagen

Gunilla Davidsson, Turistrådet Västsverige – Så arbetar turistrådet med besöksnäring
och kulturturism

Elin Sörensson, Innovatum – Prismas gemensamma utbildningar

Paus

14.00 Pass 2
Johan Graffman, konsult och expert inom plats- och destinationsutveckling - Besöksnäringens betydelse och kulturturismens potential.

Live-visning från Textilmuseet

Paus

15.00 Pass 3
Marianne Gillberg Wallner, Lahälla Knottfabrik - Föreningens bildande och samverkan
med kommunen.

Jessica Bergström, Förvaltningen för kulturutveckling - Prismas mobilguide
Sammanfattning och avslutning

16.00 Slut

 

Anmälan via denna länk