Prisma Västra Götaland

Årlig samverkansdag för Prisma Västra Götaland

10 okt 2019
Bohusläns museum, Uddevalla

Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag för Prisma Västra Götaland

Bakom samverkansdagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna femte årliga samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för att inspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och lyssna till vad parterna behöver för att utvecklas.

Förmiddagen kommer att bestå av inspirerande föreläsningar och information. Under eftermiddagen kommer vi att erbjuda ett antal valbara workshops.

Preliminärt program:

9.00 Registrering och fika

9.30 Utmaningar och möjligheter med samverkan. Presentation av Prisma Västra Götaland, samverkansdagen och deltagare. 

10.00 Vårt behov av berättelser.  Sagobygden.

10.40 Samverkan mellan ideella föreningar och kommuner kring evenemang. Tommy Andersson, Maritimt i Väst.

11.00 Nytt på plattformen prismavg.se. Jessica Bergström, Västarvet

Film, kulturarv och generationsmöten. Ingrid Lindberg, projektledare Hembygd 2.0

11.20 Hur berättelser kan stärka en plats. David Anthin, Kistone.

12.00 Lunch samt kort visning av utställningen Re:Use

13.15 Workshops 
Möjlighet att medverka på två workhops under eftermiddagen.

Pass 1: 13.15-14.15

Workshop 1: Utveckla ditt berättande.Sagobygden.

Workshop 2: Samverkan med kommuner kring evenemang

Workshop 3: Nå ut i digitala kanaler. Johan Lindblom, Kulturförvaltningen Göteborgs stad.

Workshop 4: Hur berättelser kan stärka en plats. Storytelling David Anthin

Fikapaus

Pass 2: 14.30-15.30

Workshop 1: Utveckla ditt berättande. Sagobygden.

Workshop 2: Samverkan med kommuner kring evenemang

Workshop 3: Nå ut i digitala kanaler. Johan Lindblom, Kulturförvaltningen Göteborgs stad.

Workshop 4: Hur berättelser kan stärka en plats. Storytelling David Anthin


15.30 Summering och avslut

16.00 Slut