Prisma Västra Götaland

Årlig samverkansdag för Prisma Västra Götaland

10 okt 2019
Bohusläns museum, Uddevalla

Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag för Prisma Västra Götaland

Dagen är kostnadsfri och öppen för alla. Bakom samverkansdagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhällets kulturarv. Under denna femte årliga samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för att inspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och lyssna till vad parterna behöver för att utvecklas.

Förmiddagen kommer att bestå av inspirerande föreläsningar och information. Under eftermiddagen kommer vi att erbjuda ett antal valbara workshops.

Ta gärna med broschyrer eller informationsmaterial om er verksamhet!

Program:

9.00 Registrering och fika

9.30 Utmaningar och möjligheter med samverkan. Presentation av Prisma Västra Götaland, samverkansdagen och deltagare. 

10.00 Vårt behov av berättelser. Mikael Thomasson, Sagobygden.

10.30 Samverkan mellan ideella föreningar och kommuner kring evenemang. Tommy Andersson, Maritimt i Väst samt Anna Hjelmberg, Åmåls kommun.

11.00 Kort bensträckare

11.10 Film, kulturarv och generationsmöten. Ingrid Lindberg, projektledare Hembygd 2.0

11.30 Hur berättelser kan stärka en plats. David Anthin, Kistone.

12.00 Lunch samt kort visning av utställningen Re:Use

13.15 Workshops 
Möjlighet att medverka i två workhops under eftermiddagen.

Pass 1: 13.15-14.15

Workshop 1: Utveckla ditt berättande 

Workshop 2: Samverkan med kommuner kring evenemang

Workshop 3: Nå ut i digitala kanaler

Workshop 4: Hur berättelser kan stärka en plats

Fikapaus

Pass 2: 14.30-15.30

Workshop 1: Utveckla ditt berättande

Workshop 2: Samverkan med kommuner kring evenemang 

Workshop 3: Nå ut i digitala kanaler 

Workshop 4: Hur berättelser kan stärka en plats

15.30 Summering och avslut

16.00 Slut 

Anmälan senast 6 oktober.

Anmäl dig genom att klicka här.