Samverkansdag

7 feb 2024
Innovatum Science Center, Trollhättan

Välkommen till en samverkansdag där vi i workshopform tillsammans formulerar behov och lösningar för att vi ska bli bättre på att uppmärksamma, utveckla och tillgängliggöra kulturarvet. Målet för dagen är att få en tydligare bild av hur vi kan bli bättre tillsammans.

Prisma Västra Götaland har fokus på att utveckla kulturarvet i samverkan mellan ideella och offentliga aktörer. Som grund för samverkan finns ämnesområdet industrisamhällets kulturarv.

Prisma erbjuder idag samarbete, stöd, kompetensutveckling, utvecklingsmöjligheter och ett regionalt sammanhang för alla föreningar, platser och småskaliga aktörer som genom kulturarvet vill utveckla en plats, en verksamhet eller ett besöksmål för att bidra till lokal och regional utveckling.

Vi har sedan starten 2016 åstadkommit mycket tillsammans, men nu är det dags att blicka framåt och ställa de grundläggande frågorna igen. I Prisma ingår en mångfald av organisationer och föreningar, från kulturförvaltningar till museer och kulturarvsföreningar. Allas röst är lika viktig för att vi ska få till ett bra samarbete. Därför ser vi gärna många föreningar representerade denna dag. Kom gärna flera personer från samma förening.

Din medverkan är viktig för kulturarvet i Västra Götaland!

Läs hela inbjudan och anmäl dig här