Prisma Västra Götaland

Slutseminarium Hembygd 2.0

22 nov 2019
Bohusläns museum, Uddevalla

Vad händer när vi blandar filmskapande, kulturarv och generationsmöten?

2016 föddes en idé till ett projekt som fick namnet Hembygd 2.0 - hitta berättelsen. Målsättningen var att ta fram en metod för kulturarvsföreningar som vill arbeta med film och digitalt berättande tillsammans med yngre generationer. Nästan fyra år senare har åtta olika hembygdsföreningar, ett bildarkiv, en skola och ett Folkets hus hunnit delta i projektet.

I nära 30 filmworkshopar har medverkande i alla åldrar fått prova på flera sätt att göra film kring lokala eller personliga historier. Över 100 korta filmer har producerats.

Nu vill vi knyta ihop säcken, presentera ett arbetssätt som kan stimulera både filmskapande och generationsmöten och visa ett urval av resultaten: filmerna - som är vårt bidrag till den framtida digitala filmskatten av berättelser.

13.00-16.30 Seminarium 
16.30-17.30 Mat, Mingel & Möten
17.30-20.00 Filmafton. Pilotprojekten i Hamburgsund, Hjärtum, Torslanda och Öckerö kommun presenterar sig och visar filmer i Hörsalen. 

Anmälan senast 10 november till Ingrid Lindberg på mail ingrid@hembygd20.se eller via telefon 070-309 37 99

För mer information och fullständigt program, klicka här.