Temadag om interpretation 13 mars

13 mar 2023
Göteborgs naturhistoriska museum

Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och anknyter till en plats/miljö eller ett föremål om det betyder något för dem.

Den pedagogiska idén syftar till att stimulera och utmana människor att reflektera över platsen/föremålet och dess tillhörande berättelser. Inom interpretationsområdet finns flera olika metoder och modeller att jobba efter. Genom personlig guidning, skyltar, audioguider med mera kan vi hjälpa våra besökare att uppleva och skapa en egen relation till platsen och dess historia.

Välkommen till en temadag där du får lära dig mer om interpretation och dess möjligheter. Du kommer också att få prova själv i en lekfull och rolig workshop!

Anmäl dig här.

Inbjudan som PDF.Program

09:00 Kaffe med fralla

09:30 – 09:40 Presentation av dagens upplägg
Renée Göthberg och Jessica Bergström (Förvaltningen för kulturutveckling, VGR)

09:40 Introduktion: Vad är interpretation – eller meningen med det hela?
Paul Henningsson, musedia/ISN arbetar brett med museer, besöksmål, natur- och kulturmiljöer för att formulera besökarinriktad kommunikation, i både analoga och digitala miljöer.

10:30 Erfarenheter av Interpretation i det dagliga arbetet Interpret Europe är en stor internationell organisation som ger certifierade kurser i Interpretation och i Sverige erbjuder SLU och Centrum för naturvägledning dessa kurser. Vad tar man med sig om man genomgått en interpretationsutbildning och tänker man sedan annorlunda kring sin dagliga verksamhet är frågor som Reneé Göthberg (Göteborgs naturhistoriska museum), Linn Björk och Märta Gustafsson (Innovatum Science Center) samt Jessica Bergström (Förvaltningen för kulturutveckling, VGR) kommer belysa och diskutera.

11:15 Paus

11:30 Erfarenheter av att använda interpretation på ett besöksmål
Sandra Bjärenberg, antikvarie vid Forsviks bruk, berättar om sina erfarenheter av att planera och leda en guidad tur med hjälp av interpretation.

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:30 Workshop
Vi beger oss ut i museet eller dess omgivning för att undersöka interpretation på plats, för att sedan jobba vidare i mindre grupper med olika exempel.

14:30 – 15:00 Workshop/Kaffe

15.00–16.00 Presentationer av workshopen