Prisma Västra Götaland

Temadag om tidsresor

8 nov 2021
Göteborgs stadsmuseum/Borås museum

Flera kulturarvsföreningar och museer i Västra Götaland, har verksamhet som är inspirerad av ”tidsresemetoden”. De besökande barnen får pröva sysslor från förr, ha på sig kläder som man hade förr – göra en ”tidsresa” och uppleva hur det kan ha varit att leva förr i tiden.


Britt-Marie Borgström från Jamtli (som varit en föregångare i Sverige när det gäller tidsresepedagogik) besökte oss i Västra Götaland under två dagar i slutet av november 2019. Dagarna i Vänersborg och Tidaholm blev mycket uppskattade och vi erbjuder nu två likvärdiga dagar, en i Göteborg och en i Borås. Välj den som passar bäst beroende på resväg och datum.


8 nov 2021, Göteborgs stadsmuseum
9 nov 2021, Borås museum

Program:

Från 9.00 Kaffe och smörgås

F.m. 9.30 – 12.15

  • Presentation av Jamtlis verksamhet för barn och familjer- med fokus på förskola och yngre skolbarn.
  • Tidsresan- ett historieäventyr - Metod, uppbyggnad, teman och olika målgrupper
  • Lek & lärmiljöer med rekvisita. Exempel på tidsresor och lek & lärmiljöer genomförda/uppbyggda av hembygdsföreningar i Norden.

Lunch 12.15 – 13.15

E.m. 13.15 – 15.30

  • Workshop med ”prova på tidsresa”- inledning och avslutning på en tidsresa.
  • Lokala exempel från Västra Götaland.
  • Diskussion utifrån dagens program

 

Anmälan:

Senast 1 november (OBS! begränsat antal platser)

bo.ekberg@vgregion.se, 070 249 76 40

Ingen avgift. Vi bjuder på lunch och fika! (OBS! Ange ev allergier och kostönskemål)

 

Kontaktuppgifter:

Bo Ekberg, Förvaltningen för kulturutveckling, konsulent natur- och kulturarv, bo.ekberg@vgregion.se, 070 249 76 40

Marika Russberg, Kulturarvskonsulent, Bohusläns hembygdsförbund, Kulturkatalogen Väst