Prisma Västra Götaland

Digitalt berättande - lär dig publicera på prismavg.se

17 mar 2020
Studio Västsvensk Konservering, Gamlestaden, Göteborg

Vill du lära dig publicera egna berättelser på Prisma? Välkommen på utbildning i publiceringsverktyget! Kursen riktar sig framför allt till ideellt aktiva i hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer runt om i regionen.

Du behöver ha med dig egen bärbar dator samt material i form av text och bilder eller film till en berättelse du vill dela med dig av.

Anmäl dig genom att maila till jessica.bergstrom@vgregion.se