Utveckla en produkt/aktivitet för barnfamiljer

6 mar 2022
Digitalt

En utbildning framtagen för NAV:s projekt Museiresan där vi inspirerar till att använda alla sinnen och utforska den befintliga verksamheten för att ta fram en aktivitet som lockar barnfamiljer. Kursen är obligatorisk för nya deltagare i Museiresan, men riktar sig til alla som vill ta fram en aktivitet.

Anmäl dig här. https://forms.office.com/r/bcCDX79kUk