Svenska Lantägg

Ägghantering i Skara
Ägghantering i Skara

En stor del av frukostäggen på de svenska matborden kom från fd Skaraföretaget Svenska Lantägg som nu ägs av Dava Foods sedan 2011. Över 25 000 ton ägg hanteras årligen i företagets anläggningar.

Företaget startades i Maristad år 1982 av ägaren och vd Håkan Andersson. Fem år senare hade verksamheten vuxit ur byggnaderna och etablerades i Skara. År 1993 övertogs även ett äggpackeri och produktionsanläggning i Hässleholm. I Håkantorp finns ett hälftenägt hönsslakteri.

Under 1980- och 1990-talet uppfördes nya kontors- och produktionslokaler vid Skaras norra infart. Läget är mycket transportstrategiskt – just där E20 och riksvägarna mötes.

Svenska Lantägg utvecklades till  Sveriges största enskilda företag inom kategorin ägghantering. År 2010 var ca 100 personer engagerade i företaget. Konsumtionsäggen utgjorde fortfarande merparten av produktionen med alla de stora grossistföretagen som kunder. Inköpen fördelade sig på äggproducenter från halva Sverige.

I Skaranläggningen sker sortering, kvalitetsbehandling och packning. Produktutveckling inom alla led är en pågående process. Där kan nämnas att de tidigare brickorna av papp ersatts av speciella plastbrickor. En lösning för ökad hygien samt i åkerbrukets anda. En växande andel av produktionen, cirka en fjärdedel av den totala verksamheten sker i forma av flytande och torkade äggprodukter plus halvfabrikat och färdiga mixer. Produkter direkt framtagna för livsmedelsindustrin.