Västgöta äggexportförening

Ägghantering i Skara

Redan 1909 bildades Västgöta Åggexportförening av ca 200 lokala äggkretsar och 8000 äggproducenter via Skaraborgs Fjäderfäavelsförening. Ett centrum för ägghantering och ett fjäderfäslakteri anlades i staden.

Noggranna kontroller ledde till fina råvaror och äggen klassades som högsta kvalitet i London. I början av 40-talet låg produktionen på 2 miljoner kg ägg per år till ett värde av drygt 3 miljoner kr, vilket motsvarar ca. 71 347 000 i dagens penningvärde. Ett viktigt namn inom företaget är Håkan Andersson, som började som producentrådgivare på västgöta ägg 1959. Tio år senare blev han vd för företaget. Han satt kvar på sin post fram till 1975 då verksamheten slogs ihop med riksföreningen och blev en del av Kronägg.