Fiskebåtsvarven - berättelser om människor, hantverk och teknik

Fiskefartyget GG 338 Anglia

För 50 år sedan byggdes den sista träfiskebåten av traditionell typ i Sverige. Fiskebåten var GG 254 Tel Aviv, som färdigställdes 1968, men som levererades först 1969 till ett fiskelag i Hönö Röd i Göteborgs norra skärgård.

Tillverkningen av den traditionella träfiskebåten blev en viktig epok i den svenska industri- och hantverkshistorien. Vid en stor mängd varv längs kusterna och vid större insjöar och vattenleder byggdes fiskebåtar till fiskerinäringen.

I början av 1900-talet startades fiskebåtsvarv i den yttre skärgården i Bohuslän. Det var kunniga yrkesmän - båtbyggare och smeder - som såg att det fanns ett stort behov av att anlägga varv i dessa trakter. Likaså var det många skeppsbyggnadsvarv i inlandet som också de började med nybyggnationer av moderna fiskefartyg. Träfiskebåtsvarven var små industrienheter, där hantverkskunskaperna var viktiga i produktionen, och varven gav arbete och viktig sysselsättning i kustorterna. 

Storhetstiden för varven var från 1930-talet och fram till slutet av 1950-talet. Då var det en högkonjunktur i nybyggnationer av träfiskebåtar. I slutet av 1950-talet introducerades ståltrålare inom den svenska fiskerinäringen och denna båttyp kom att utkonkurrera den traditionella fiskebåten.

Idag finns få av de anrika träfiskebåtsvarven kvar och de traditionella fiskebåtarna, som fanns i ett stort antal i kustorterna på 1950- och 1960-talen, har idag blivit drastiskt mycket färre.

Fiskebåt under byggnad - GG 338 Anglia