Aarhuskranen i Vänersborgs hamn

IMG_0071.JPG

Aarhuskranen en kulen dag i december 2015. Ibakgrunden syns den yngre kranen från 1979.

Vipparmsportalkranar var vid mitten av 1900-talets den mest förekommande krantypen i våra svenska hamnar. Många av dessa kranar uppfördes under en expansiv period strax efter andra världskriget och blev en tydlig exponent för det moderna storskaliga industrisamhället. Ett fåtal finns kvar av dessa kranar idag.

 

Hamnkranen i Vänersborg uppfördes strax efter andra världskriget och blev en del av en expansiv period i Vänersborgs stads och hamns historia. Hanteringen i hamnen gick nu från småskalighet och hög personaltäthet till stordrift och färre anställda. Historien skulle så småningom komma ikapp även Vänersborg och kranen blev sedermera omodern när nya logistikflöden introducerades i den lokala och globala ekonomin.

 

Strax söder om den nuvarande placeringen av kranen finns den teknikhistoriskt intressanta järnvägsbron som uppfördes 1916. För sin tid, precis som kranen, ett sikte på framtiden och den nya tid som stod för dörren.

 

Kranen beställdes Aarhus Maskinfabrik AS. Beställningen lades utomlands på grund av att den svenska verkstadsindustrin var fullt sysselsatt och detta gav långa leveranstider. Det betydligt lägre priset i Danmark var ytterligare en aspekt i när beställningen gjordes.

 

Redan 1916 öppnades den nya slussleden förbi Vänersborg och muddermassorna från detta bygge användes för att bygga den konstgjorda ön Norra Vassbotten, idag även kallad Sanden. Hamnen byggdes efter detta ut i etapper och fick efter hand betydligt högra kapacitet. I skenet av detta byggdes hamnkranen i Vänersborg 1948 som stadens första moderna hamnkran.

 

Sammanfattningsvis så är hamnkranen från Aarhus Maskinfabrik AS är en av få kvarvarande av sin typ i Sverige idag, utgör en viktig länk i förståelsen av Vänersborgs historia och ett stort kulturhistoriskt värde som historiebärare och landmärke.