Barndomsåren

Anna Hedberg

Anna föddes år 1900 i en familj som bodde i Haga i Göteborg. Det var ett hårt liv för familjen Alfredsson med en ständig kamp för brödfödan och alltför tidig död.

Pappa Carl föddes 1868 i Romelanda, norr om Kungälv. Även mamma Karolina var född 1868 i Romelanda. Carl och Karolina var kusiner. De gifte sig 1892. Det blev dock inte så många år tillsammans.

Carl Alfredsson dog i slutet av 1908 i magsår, endast 40 år gammal. Han hade tidigare arbetat som förman på ett kolupplag i Lundby - ett hårt arbete som gjorde att familjen 1905 flyttade till Romelanda för att få ett lättare liv som torpare med kor och höns. Så blev det dock inte eftersom Carl blev sjuk.

Ett halvår före Carls död hade dessutom en son dött, knappt fyra månader gammal. Redan 1894 hade Karolina fött sitt första barn, en son som endast blev ett halvår gammal.

När Karolina blev lämnad ensam med sina barn Anna 8 år, Arvid 10 och Allan 12 år gammal återvände de snart till Göteborg.

Men det var inte slut med tragedierna. De bägge kvarlevande sönerna dog senare i lungtuberkulos; Allan 1915, 16 år gammal och Arvid 28 år 1924.