Souvernier från Kinnekulle

Bärsöndagarna på Kinnekulle

Karl Valltentin säljer polerade kalkstensfossiler ortoceratiter. fotograf okänd

Det var inte bara bär som kom att säljas, med det ökade besöksantalet fanns möjligheten att göra sig en extraförtjänst framförallt för torparna och deras barn. Vid Turisthotellet såldes lyckobrev, souvernier av olika slag, hemslöjd och polerade kalkstensfossiler ortoceratiter var vanliga saker som duktiga stenhuggare bearbetat.  En speciell käpp av hassel såldes, barken var avdragen i spiraler uppifrån och ner, träytan var målad ofta med någon bärsaft. En annan typ av käppar var tillverksad av vildapel med påsatta handtag, änden på handtaget var det målat Kinnekulle, dessa kallades "Kinnekullekäppar".

Vid några tillfällen utökades nöjesutbudet med vaxkabinett, talmaskin och tittskåp med exotiska bilder. 

Tyvärr var det inte bara bär och souveriner som såldes, efterfrågan på brännvin ökade och det lilla värdshuset Lukastorp som inte låg långt från Råbäck var välbesökt på bärsöndagarna.