Åter svenska ägare

Ballograf, Göteborg
Ballograf, Göteborg

Under 1990-talet började nya vinder att blåsa in över Ballograf. Ägaren Bic hade genomgått ett generationsskifte. En betydande modernisering och effektivisering av produktionen genomfördes vilket lade grunden till fortsatt överlevnad. Men Bic valde som del i ett strategiskt beslut att sälja verksamheten 2004 till Jan Johansson och Tommy Kvist. Jan Johanssons far Bengt Johansson var under 30 år vd för Ballograf och Jan Johansson hade själv utsetts till vd 1997. De kunde med stöd av Bic etablera det nu självständiga Ballograf.

2019 flyttades tillverkningen från Göteborg till Filipstad men huvudkontoret finns fortsatt i Göteborg. Bakgrunden till flytten är köpet av Rosinco som tillverkar tuschpennan Friendly Marker i Filipstad. Nu lades tillverkningen på ett och samma ställe.

Varje år fylls Ballografs distributionsnät över världen på med fyra-fem länder och är nu över 50 stycken. Ungefär 30 procent av produktionen går på export utanför Norden. Ballograf tillverkar cirka fem miljoner pennor varje år och inklusive tuschpennor blir siffran åtta miljoner. Den senaste stora produkten som lanserats är Rondo Erase, en kulpenna med raderbart bläck, som kom ut på marknaden 2020.

Texten bygger på boken "Historien om Ballograf", utgiven av Ballograf AB; text, research, formgiving och produktion Magnus Brink