Politiska intresset

Bankdirektören som åkte berg och dalbana

Socialdemokraten och riksdagsmannen Birger Andersson (1901-1985), morbror till Leif Nordh

Bankdirektören som åkte berg och dalbana

Socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppen i Skara, 1967-1970. Stående från vänster: Åke Blomqvist, Evald Nordström, Mats Eriksson, Ester Carlsson, Leif Nordh, Nils Österlund, Evert Berg. Sittande från vänster: Sten Ehn, K.G. Antonsson, Anders Persson, Eva Åsbrink, Erik Hjelm, Arvid Andersson, Lennart Lindén.

Leif morbror, Birger Andersson, född 1901 i Tidaholms församling var svensk redaktör och riksdagspolitiker(socialdemokrat). Han var ledamot av riksdagens första kammare från 1944 till 1970. Birger Andersson började arbeta på Vulcans tändsticksfabrik 1916. Han gick på Brunnsviks folkhögskola 1927–1928. År 1926 anställdes han som lokalredaktör på den då nystartade socialdemokratiska tidningen "Skaraborgaren" där han verkade som journalist till 1960.Leif fick mycket inspiration av Birger,  det kom att lägga grunden till hans kommande politiska engagemang och värderingar och synen på demokratins grunder.

Morbror Birger hade en vision och det var att ge de barn som inte tillhörde eliten i skolan mycket resurser. På så sätt skulle en fastare grund byggas och denna skulle generera medborgare med bättre förutsättningar att klara sig i livet, och en bra investering för samhället, på lång sikt.

När Birger fyllde 50 år uppvaktades han bland andra, av statsminister Tage Erlander. Tage som själv var nära sin 50-årsdag sa att han ville fira Birger för att se hur man skulle göra när man hade ett stort kalas. Det visade sig att Tage redan 3 dagar senare fyllde 50 år. Ett frö av det politiska intresset och de socialdemokratiska värderingarna såddes troligtvis via morbror Birger.

År 1954 började Leif en politisk veckokurs på Axevalla Folkhögskola. Den som var lärare för kursen var Olof Palme. Att få vara deltagare på kursen och få Palme som inspiratör och lärare var mycket givande. Han trollband kursdeltagarna med sin retorik. Detta är något som Leif aldrig kommer att glömma. Som 14 åring gick Leif med i SSU, han kom senare att bli både ordförande och kassör. Han var även aktiv inom SSU-distriktet och sedan inom Skara arbetarkommun och Skaraborgs partidistrikt.

År 1964 valdes Leif in till stadsfullmäktige, ett år senare fanns han som kandidat till riksdagsvalet och stod som 5:e kandidat.

År 1971 blev han vice ordförande i kommunfullmäktige. Under en kortare period ersatte Leif det socialdemokratiska kommunalrådet Christina Bergdahl då hon p.g.a. hälsoskäl inte var i tjänst.

När Olof Palme blev mördad den 28 februari 1986 var Leif i Stockholm. Han besökte mordplatsen på morgonen efter händelsen. Ingen avspärrning hade skett på platsen,
och det rörde sig människor fram och tillbaka. Blommor och ljus hade ställdes på platsen där man skulle förväntat att den tekniska utredningen skulle ske. Det var och är fortfarande många frågetecken om varför Polismyndigheten inte skötte sitt jobb, tycker Leif som har en teori om vilka som låg bakom mordet. Den delas nog av många. När Olof Palme blev mördad hände något med Sverige, en händelse som skakade
om många och landet blev efter detta sig inte likt. Framtidstron och tilliten på det trygga samhället var borta.

Leif politiska engagemang kom att upphöra år 1998 och avsade sig då alla uppdrag inom denna värld.