Barnkolonin blir lägerverksamhet för alla

Barnkolonier förr och nu -inte bara för utsatta barn

Barnkolonin utvecklades så småningom till ett populärt alternativ även för familjer utan sociala eller ekonomiska problem. Vistelsen på kolonierna var betydligt bättre än att låta barnen gå sysslolösa inne i storstaden under sommarlovet när föräldrarna inte kunde ta ut semester. Koloniernas aktiviteter utvecklades också med tiden till speciella temaläger för exempelvis hästridning, fotbollsträning och undervisning i jollesegling, vilket också i hög grad ökade intresset bland barn för att bo på "kollo" några veckor under sommaren. På kollo fick man även möjlighet att träffa nya kamrater.  

Nu för tiden kallas "kollo" för sommarläger, delvis för att verksamheten är sig lik, även om lägren är öppna för alla barn. Barnen är allt mellan 9 – 16 år. Idag betalas vistelsen i huvuddel av föräldrarna. Stämpeln att kollo var för barn från familjer med ekonomiska eller sociala problem levde länge kvar, fördomar som idag helt saknar grund.

Idag lever många familjer i svåra ekonomiska förhållanden, vilket innebär att alla inte har möjlighet att ge sina barn en upplevelse under sommaren. Kanske blir det som förr att barnen blir hemma i staden och driver runt. Ideologin att barnkolonierna skulle ge utsatta barn möjlighet att komma ut i naturen, få äta sig mätta etc finns inte idag, återigen har klyftorna i klassamhället ökat. Att söka pengar från olika stiftelser och fonder kan vara ett sätt att hitta en lösning till en sommarlovsupplevelser. På Länsstyrelsen kan man hitta listor på stiftelser och kanske kan även skolkuratorer, socialtjänsteman i kommunen också hjälpa till. En samlingssida för stiftelser är www.stiftelsemedel.se där man kan ansöka om pengar.