Barnkolonin Nedre Sandbäcken på Kinnekulle

Barnkolonier förr och nu -inte bara för utsatta barn

Bilden är från barnkolonin Nedre Sandbäcken på Kinnekulle. 

På 1930-40-talet blomstrade verksamheterna inom barnkolonierna. På Kinnekulle  på vägen upp mot Högkullen utmed den gamla Turistvägen fanns just en sådan barnkoloni.  I stugan som barnkolonin fanns i var komforten inte så väldigt stor men trevnaden var desto trevligare.  Omkring 25 barn, både pojkar och flickor fick komma ut i naturen under sommarlovet. Verksamheten startade i början av 1900-talet och fortsatte till 1940-talet.

Vill du läsa Karl Fasth dokumentation av sin vistelse där så klicka här