Långsamt farväl

Stenbrytning i stor- och småbrott med stenhuggning för hand fortsätter även efter krigsåren. Nu är industrierna färre men ofta större. Nya material tar över, gatsten byts till asfalt, berget blir till makadam, byggnader uppförs i betong. Avvecklingen av industrin går långsamt, och hantverksyrket fortsätter bedrivas trots att bolagen går över till andra satsningar, och sakta avtar deras verksamhet i Bohusläns granitbälte. Några brott är kvar lite länge, mest för finstenhuggeri, gravstenar, med stensågar och slipar. Under 1960/1970-talen tystnar hammarslagen och industrin tar i stort sett slut. Av den mer traditionella stenbrytningen är Kooperative i Evja igång längst, och lägger ner hammare och mejsel först på 2000-talet. Det finns dock en viss granitindustri i Bohuslän än idag, med mindre företag som tillverkar stenprodukter och större bolag med stora stentäkter spränger sig fortsatt in i bergen – graniten är fortfarande en eftertraktad resurs.