Edet pappersbruk och papper till sanitet och toalett

Det var i början på 1940-talet som Lilla Edets pappersbruk startade produktionen av sin stora försäljningssuccé – mjukpapper till toalett och sanitet. Och började att lansera toalettpappersrullen i Sverige - en nymodighet på marknaden! Tidigare hade mest hårt papper använts till toalettbesöken, som såldes i bunt och hängdes i ark på en krok på väggen. En av brukets pappersmaskiner byggdes om med kräppningsschaber och en eftertorkningscylinder för den första provtillverkningen.

Företaget var den enda tillverkaren i Sverige av kräppat papper på tidigt 1940-talet. Tillverkningen hade ingen större lönsamhet, men eftersom företagsledningen ville hålla igång produktionen under andra världskriget och testa tillverkning av denna nya typ av mjukpapper, så kördes fabriken med förlust dessa år. För att klara bristen på kol och koks som var stor under kriget, så startade bolaget torvtäkt i egna skogar. Toalett- och hushållspapper tillverkades, och näsdukar och servetter och pappershanddukar blev så småningom också populära produkter från fabriken. Engångsblöjor av cellstoff var en annan produkt som togs fram. Småbarn till föräldrar som arbetade på bruket var de första som fick prova dessa engångsblöjor! Med dessa och några andra varor klarade företaget att fortsätta tillverkningen under andra världskriget och när kriget var slut hade man lagt om produktionen från omslags- och kuvertpapper till papper för sanitetsbruk. Det som företaget var först med att lansera i Sverige – kräppat (mjukt) papper till toalettpapper och andra sanitetsprodukter, var det en fortsatt högkonjunktur på efter kriget och företaget hade en stor försäljning.

  Flytt av fabrik och Götaraset

Vid mitten av 1950-talet var Edet pappersbruk den största och en av få producenter i landet av kräppat papper. Efterfrågan var så stor att företaget skaffade automatiska kapverk och inpackningsmaskiner från USA. Den första av dessa maskiner köptes i början av 1950-talet. Vid samma tid arrangerades Cellulosakursen, en kurs för att utbilda de anställda i massatillverkning. Företaget betalade kursen och de anställda fick ersättning för den tid de avsatte för studierna på fritiden.

I slutet av 1950-talet flyttades pappersbruket och en ny fabrik byggdes på berget öster om den gamla industrianläggningen. Här startade produktionen i oktober 1960. Anledningen var Götaraset som hade inträffat 1957, när strandbrinken i Göta rasade ner i Göta älv och skapade stor förödelse. Eftersom marken vid Edet pappersbruk också hade stor skredrisk, flyttades fabriken och det blev en ny och större fabrik som uppfördes.

Fabriken byggdes för att rymma två pappersmaskiner med en maskinsal som var hela 160 meter lång. En av maskinerna var nyanskaffad och producerade 600 meter kräppat papper i minuten. Efter bara några år införskaffades ytterligare en pappersmaskin och fabriken behövde då byggas ut. Massaberedningen och konverteringen flyttades också upp på berget i nya lokaler. Konverteringen är den avdelning som förvandlar de stora pappersrullarna till små toalett- och köksrullar. På Edet pappersbruk arbetade på 1960-talet över ettusen personer. I början av 1960-talet infördes kontinuerlig drift i tillverkningen och med 4-skift. Arbetet i papperstillverkningen rationaliserades och till en helt ny pappersmaskin som beställdes vid mitten av 1960-talet, behövdes enbart två maskinskötare.

Det dubbla pappret

Försäljningssuccén toalettpapper utvecklades och 1961 lanserades det dubbla pappret – som blev mycket populärt! Edet lanserade också toalettpapper med olika färger och olika mönster – det skulle vara toapapper med fina färger och som skapade trivsel!

Nya ägare och höglager

I september 1969 såldes Edets pappersbruk. Det var det stora holländska bolaget K20, senare kallad AKZO, som köpte upp Edet efter nästan 100 år i familjen Haegers ägo.

Till en början gjordes vissa nyinvesteringar: 1970 byggdes en ny konverteringshall och en ny verkstadsbyggnad. Men 1974 läggs påsfabriken ner och maskinerna säljs till en påsfabrik i Kumla.  1976 säljer KZO (AZCO) bruket till NCB (Norrlands Skogsägares Cellulosa AB). Genom detta köp ville NCB säkra sin försäljning av massa. 1986 säljs bruket till bolaget Mölnlycke och 1995 bildas SCA Hygiene Products, där Edet pappersbruk kommer att ingå.

1987 gör Mölnlycke en stor investering vid bruket när Höglagret byggs – ett helautomatiskt lager med förarlösa truckar och automatkranar. Detta blev ett centrallager inom koncernen för tissuepapper (mjukt papper) och var det enda av sitt slag i hela Skandinavium.  Expansionen för företaget Edet fortsatte och pappersbruket som en gång startades på 1880-talet invid Göta älv, har idag en fortsatt stor produktion och betydelse på orten Lilla Edet. Och nymodigheten toarullen, är fortfarande kvar som en av de stora försäljningsprodukterna!

 Sedan 2017 heter företaget Essity AB.

 

 

 

Edet pappersbruk / Essity AB i Lilla Edet.
Edet pappersbruk /Essity AB i Lilla Edet