Stockar och returpapper

Edet pappersbruk /Essity AB i Lilla Edet

Till en början användes stockar och lite lump som råvaror i papperstillverkningen. Råvarorna transporterades sjövägen med pråmar och ångpråmar till kajerna vid bruket.

1930 hade järnvägsspår dragits ända ner till bruket och till kraftstationen. Detta underlättade hanteringen av råvaror eftersom bruket nu låg lite längre ifrån älven, uppe i området Ängarna. Stora lass med stockar kördes i järnvägsvagnar fram till bruket. Senare blev tidningar och returpapper en viktig råvara som transporterades på järnvägen och senare med lastbilar för att återvinnas i tillverkningen.

Året 1940 tillverkades den första toarullen som var helt gjord av returpapper.

Idag används returpapper till 85 % i tillverkningen.