Gösta Dahlborg - och Dahlborgs Slip och Mekaniska

1966 tar Einars son Gösta Dahlborg över verksamheten på varvet och företaget fick namnet Dahlborgs Slip och Mekaniska. Under de första åren drev Gösta verksamheten i den mekaniska verkstaden och för slipen delade Gösta och Einar inkomster och utgifter. En gång om året skulle skutan Athene upp på slipen och Gösta hjälpte Einar med underhållsarbetet. Vid varvet utfördes också en del mindre reparationer av båtar. På 1970-talet byggdes ett magasin vid södra sidan av varvet. Detta magasin kom att användas till uppläggning och vinterförvaring av båtar. Varvet hade vid denna tid också en hel del arbete med färjorna som trafikerade Ängö och Malö. Färjorna togs in till varvet för rengöring av bottenskrov och bottenmålning och målning av skrovet. För bottenmålning av dessa färjor behövdes oftast en veckas arbetstid. 

 Efter 1980 drev Gösta varvet som mekanisk verkstad och för vinterförvaring av segel- och motorbåtar. Gösta gjorde även legoarbete, som tillverkning av propelleraxlar till exempelvis Gösta Johansson i Kungsviken och till konstruktör Einar Olsson i Göteborg. Även en del avgasrör till fiskebåtar tillverkades.

Olle Larsson från Kungsviken och som är medlem i Kulturföreningen Gösta Johanssons varv berättar att: "Gösta har en stor kunskap och är otroligt kunnig på allt om motorer och mekaniska arbeten. På det viset är han ovanlig som båtbyggare, för han kan allt, även trä- och snickeriarbeten".

 Dahlborgs Slip och Mekaniska såldes under året 2000. Därefter har de äldre varvsbyggnaderna rivits och 2003 uppfördes en ny marina på denna plats i Kungsviken.