Stora händelser

Bilelektriker - Diagnosteknik inom motorbranschen

Den 30 augusti 2018 började det brinna i en traktor som stod i verkstaden. Det hade blivit kortslutning, som sedan antände en läckande bränsleledning. Rolf hade slutfört arbetet med traktorn och satt på kontoret för att göra en slutdokumentation av reparationen när han fick se hur det brann. Med två brandsläckare försökte de släcka branden och det gick bra. För säkerhets skull kontaktades Räddningstjänsten och de kontrollerade att allt var i sin ordning på platsen. Enligt Rolf gick allt väldigt fort. Efteråt kom tankarna, tänk om det skett någon timma senare, då hade han varit hemma på lunch och branden hade inte kunnat släckas. Vad som då hade hänt kan man bara spekulera i. 

Vid omställning från vänstertrafik till högertrafik år 1967 innebar det mycket jobb för företaget, lamporna i många bilar skulle kopplas om. Klisterlappar sattes över vissa lampor, dessa togs bort när högertrafiken var införd. Detta gällde de lampor som hade asymmetriskt ljus där ljuskänglan till höger var längre, klisterlappen sattes på för att inte blända.

I början av 1960-talet blev det 12 volt istället för 6 volt i de flesta bilar och Volvo Amazon var först med detta i Sverige. Ungefär samtidigt ändrades bilarnas laddningssystem från likström till växelströmsgeneratorer i de nya bilarna. Detta påverkade naturligtvis arbetet som utfördes på verkstaden.

En stor händelse som påverkade arbetet i verkstaden var när direktinsprutning ersatte förgasare, den första massproducerade personbilen med elektronisk bränsleinsprutning var VW 1600 årsmodell 1968.