En tragisk historia rullas upp

Olycka mellan räddningsfordon

"Jag sitter på Lundby Brandstation 1972 och slöläser lite gamla tidningsurklipp, när jag plötsligt får läsa om min egen far, inblandad i en trafikolycka med dödlig utgång. Detta hade jag nu ingen aning om, ingen ville berätta om detta för mig och mina två bröder. När jag så ringer hem till min mor och frågar: Vad är detta jag läser, så blir svaret: Var har du fått reda på detta någonstans och på så vis rullades allt upp igen, men bara från min mor.

Någon gång i början på 1920 talet, så värvade min far sig i Flottan och fick en heltidsanställning. Samtidigt gjorde en annan man samma sak. Bägge två blev placerade på ubåten Ulven (som sedermera förliste med man och allt) som telegrafister. Dessa två herrar blev snart bästa kompisar. Åren gick och allt var frid och fröjd. En bit in på trettiotalet, så bestämde de sig samtidigt för att sluta i Flottan och söka nya yrken. Min far började på polisen och kompisen började på brandkåren. Sedan en natt 1938, så gick det larm om en lägenhetsbrand  i Majorna. Min far var stationerad i femte distriktet, som hade Majorna som bas. Kompisen var stationerad på huvudstationen på Tredje långgatan. Vädret var inte det bästa denna ödesnatt. När bägge bilarna (ambulans och radiobil) kommer till korsningen Såggatan - Allmänna vägen, så krockar dessa (en buss skymde sikten) varvid en man i ambulansen omkommer. Med andra ord: Min far kör ihjäl sin bäste kompis. Det blev rättegång, där min far blev frikänd. En ren olyckshändelse. Värre var, att han blev kallad mördare av sin bäste väns mamma. 

Efter detta så satte min far sig aldrig mer i en radiobil, som det hette på den tiden. Min far gick bort 1990. Han var trogen polisen ända till sin pension, men nämnde aldrig någonsin något om det som inträffade en gång i tiden, för länge sedan, attan vad tiden går fort. Hela händelsen finns med i GP.

Kuriosa: Hemma i vårt barndomshem hängde ett fotografi på Ulvens besättning, innan den förliste, där min far och kompisen är med. Ett ansikte var inringat. Vi pojkar frågade många gånger varför ett ansikte var inringat, men fick aldrig något svar. Alla utom dessa två omkom när Ulven gick på minan."