En växande stad och nya familjer
färgeri.pngFlickhemmet på Hedvigsborg, 1960-tal.jpgStora Torget i Borås ca 1900.jpg2339, beskuren.jpg

De inflyttades stad och den växande industrin

En växande stad och nya familjer. Stora Torget i Borås kring sekelskiftet 1900.

De inflyttades stad

Borås växte med en rasande takt från och med 1870-talet. Det innebar att en stor del av stadens invånare var inflyttade. Bara en lite andel av Borås befolkning var född i staden.

Inflyttarna kom till största delen från den kringliggande landsbygden, med socknar som Kinnarumma, Ljushult, Seglora, Toarp och Sexdrega. Allra flest kom från Torpa, den socken som direkt omgärdade Borås stad. Ganska många inflyttare kom även från storstaden Göteborg.

År 1890 hade Borås omkring femtusen vuxna invånare. Av dem var det bara sexton procent som var födda i staden. Resten av boråsarna var alltså inflyttade. Två tredjedelar av de vuxna invånarna var födda någon annanstans i Älvsborgs län. Därefter i ordningen kom Skaraborgs län, där sex procent var födda.

Inflyttningen till Borås hade med andra ord en mycket lokal prägel – den typiske boråsaren vid denna tid hade vuxit upp i en obesutten familj på landsbygden i södra Sjuhärad.

I staden och industrin kunde inflyttarna finna levebröd, högre lön och andra typer av arbete än vad stora delar av landsbygden erbjöd. I minnesuppteckningar kan man ta del av sådana levnadsöden, till exempel en kvinna född 1885, som i tonåren flyttade till Borås tillsammans med sin familj. Enligt henne kunde de ”inte leva alla på det lilla torpet” som de lämnade. I Borås blev pappan maskinist vid en fabrik och några av systrarna arbetade på Viskastrands väveri.

En man från Rångedala, drygt en mil utanför Borås, berättar på samma vis att ”huvuddelen av den forna torparbefolkningen kom att bosätta sig i Borås”, och att: ”Om fabriksarbetet vid denna tid ej var så högt betalt, var dock förhållandena avgjort bättre än på torpen och hos bönderna.”

En växande stad och nya familjer. Stora Torget i Borås kring sekelskiftet 1900.

Den växande industrin

Sjuhäradsbygdens största fabrikskoncentration fanns i Borås och längs Viskan och Häggån, där fabriker först anlagts i anslutning till fallande vatten. Fabriker hade etablerats i Borås redan tidigare under seklet, men från och med 1870-talet tog den industriella expansionen riktig fart.

Under 1870-talet grundades fyra väverier i Borås, följda av en rad nya anläggningar decennierna därefter. Antalet fabriker ökade från knappt tjugo på 1870-talet till omkring sjuttio vid 1890-talets slut.

Sett till det samlade tillverkningsvärdet i staden år 1880 stod textilindustrin för över nio tiondelar. Borås kom från denna tid att utmärka sig som en av landets främsta industriorter.