Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Folkparkerna ingår sedan 1999 och Folkets-husrörelsen i den gemensamma riksorganiskationen Folkets Hus och Parker. I organisationen finns ca 900 hus och parker som medlemmar. År 2007 uppgick besöksantalet till ca 50 miljoner, vilket innebar att det är Sveriges största nöjesarrangör. År 2001 uppskattades det till 12 miljoner folksparksbesök. Verksamhet är bred, dansorkestrar, teater, och musikaler, artiser, barn- och ungdomsföreställningar, gycklare, ståuppkomik och festivaler är några exempel på aktiviteter varje år. 

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker bildades år 2000 som ett resultat av en sammanslagning av Folkparkernas Centralorganisation (bildad 1905) och Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (bildad 1932).

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med fler än 500 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer i hela landet – alla viktiga och uppskattade mötesplatser och kulturbärare.

Riksorganisationens kansli ligger i Stockholm och där arbetats det bland annat med medlemsservice, opinionsbildning och folkrörelseutveckling. Riksorganisationen är indelad i sju regioner som tillsammans täcker hela landet. Var och en av dem är en aktiv regional aktör gentemot landsting, föreningsliv, organisationer och andra regionala nätverk. 

Vision och verksamhet
Alla har rätt till sina drömmar. Familjen som kommer till ett nytt land, barnet som upptäcker böcker, pensionärsföreningen som organiserar en resa, hiphopgruppen som repar inför sin spelning, aktivisten som verkar för solidaritet och rättvisa. Föreningen arbetar för rätten att påverka och forma en gemensamma framtid och skapar mötesplatser för kultur, bildning och organisering.