Mannen bakom namnförslagen Folket Hus och Folkets Park

Folkets Park Fokus i Skara

Axel Danielsson, chefredaktör för tidningen Arbetet. Som 24-åring startade han denna tidning.

Första gången begreppet Folkets Hus dyker upp är när tidningen Arbetets chefredaktör Axel Danielsson i november 1891 skriven en artikel om att en arbetets byggnadsförening bildats i Malmö med syfte att bygga ett "Folkets Hus" som är en direkt översättning av franskans Maison du Peuple. Folketshusrörelsen kom, som så mycket annat vid denna tid, från Centraleuropa och vandrade via Tyskland och Danmark till Malmö och Sverige. Socialismen är ett exempel och Koloniträdgårdsrörelsen ett annat. För första gången den 1 april 1893 invigdes i Malmö landets första egenbyggda arbetsrörelselokal med namnet Folkets Hus. Tre år tidigare hade fackföreningsrörelsen i Kristianstad köpte en fastighet och döpt den till Föreningarnas hus. 

Axel Danielsson var alltså den som knäckte namnfrågan för folkets hus och parkrörelsen. På ett möte förslogs namnet Folkets Park. Namnet ska inte förväxlas med de tyska Volkspark som var öppna för alla men där fick politik absolut inte förekomma. Arbetarrörelsens Folkets Park är en helt och hållet svensk företeelse. 

Axel Danielsson föddes 1863 i Stavnäs socken i Värmland, hamnade så småningom i Malmö där han 24 år gammal startade tidningen Arbetet år 1887. Som chefredaktör åkte han ut och in i olika fängelser p.g.a det han skrivit på ledarsidan i tidningen. Eftersom förhållandena i dåtidens fängelser på alla sätt var vidriga drog han på sig en lungsjukdom och avled endast 36 år gammal.