Folkskollärare i Skara

Folkskollärare och folkbibliotekarie

Bilden är tagen efter 1917 utanför Folkskolan (senare Källeskolan) 

Till Skara kom Johannes med sin familj år 1917 efter sin tid som folkskollärare i Otterstad. På folkskolan i Skara fick Johannes smeknamnet “Bratten”, varför han fick detta är något oklart. Det sägs att Johannes tillbringade tid under sin uppväxt i Rackeby på Kållandsö, där fanns en plats med namnet Bratten som han ofta besöket. Kanske är detta en förklaring till smeknamnet Bratten. 

Johannes var en lärare med pondus och respekt och ansågs sträng. På den tiden hade lärarna en annan position i samhället, det var vanligt och att man i sin lärarroll visade vem bestämde på lektionerna och skolan. Även efter skoldagens slut var det viktigt att hälsa ordentligt på läraren. 

Dåtidens pedagogik innebar att lära sig mycket utantill. Kanske var inte allt användbart. Kungar, årtal och psalmer var sådant som blev kvar i minnet hos många. Nutidens pedagogik handlar mycket om att engagera eleverna, då de får så mycket information från olika håll. Det finns många sätt att lära ut och vilken undervisningsmetod som är den bästa är svårt att säga, det beror på varje enskild elevs behov. En lärare som har förmågan att anpassa sig efter elevernas behov är bra, men det kräver mycket då klasserna är stora. För att arbeta som lärare krävs påhittighet, nyfikenhet och engagemang.