Förste gelbgjutaren Karl Jonsson

Den gamla gelbgjutarfamiljen Jonsson i Skara har anor långt över hundra år. Företaget grundades av Carl Jonsson år 1862. Han kom i lära vid 9 års ålder hos gördelmakare Söderström som hade sin verkstad vid Skolgatan. Gördelmakarens uppgift var främst beställningar av spännen och knappar från militärerna vid Västgöta och Skaraborgs regemente i Axvall. Såväl gördelmakaren som tidigare bältare (äldre benämning från medeltiden fram till 30-åriga krigets slut) var inriktade på att framställa tillbehör till armé - paradplåtar spännen, bälten och knappar till uniformer.
Gördelmakarskrået upphörde i slutet på 1800-talet och då övergick verksamheten mer och mer åt gelbgjuteri.

Skillnaden mellan gördelmakare och gelbgjutare tycks länge varit flytande, men man kan enkelt beskriva det som att gördelmakaren utgick från att arbeta i hela plåtar som råmaterial och gelbgjutar gjöt.

Carl Jonsson gift sig med en flicka från Uddevalla, hon hette Lovisa. Paret fick två döttrar. Den äldsta förblev hemmadotter medan den yngsta utbildade sig till lärarinna. Paret fick också två söner. Båda sönerna gick i faderns fotspår och blev skickliga yrkesmän.

Den första gördelmakarverkstaden etablerades på tomten Skolgatan 10. Efter några år flyttades verkstad utåt Härlundgatan. När sonen Erik övertog verkstaden flyttades den till Filipsdalsgatan 13.