← Tillbaka

Trollhättefallen

Trollhättan upplevde en snabb tillväxt under senare delen 1800-talet och början på 1900-talet. Befolkningen mångdubblades och samhället växte från en liten landsbygdsort kring några kvarnar och sågar till en betydande industristad. Nya industrier och stora projekt, som sluss- och kraftverksbyggen, innebar att många människor kom för att jobba i Trollhättan. Under senare delen av 1800-talet led Trollhättan av växtvärk och infrastrukturen (gator, vatten, avlopp, skola, sjukvård) var dåligt utbyggd. Det dröjde till en bit in på 1900-talet innan staden kom tillrätta med problemen. Livet var besvärligt för många av de människor som kom till Trollhättan under denna tid. Det var bristande sanitära förhållanden, trångboddhet, dålig arbetsmiljö och det fanns nästan inga sociala skyddsnät. I centrum för stadens framväxt stod den industriella utvecklingen i fall- och slussområdet, alltifrån de första slussarna till de dominerande industrierna och de stora vattenkraftverken. Området var motorn i stadens utveckling, där skapades försörjning för befolkningen och där lades grunden för den moderna staden.