Radio i Sverige

[Obetitlad]
[Obetitlad]

I Radiotjänsts premiärsändning klockan tre på eftermiddagen den förste januari 1925 blev dåvarande styrelseordföranden så gripen av stunden att han spontant sjöng Du gamla du fria med sådan kraft och energi att mikrofonen skallrade. Konserten som följde spelade stycken som Hälsning till Jämtland av Wilhelm Peterson-Berger och Sverige av Stenhammar. Det var en kraftfull teknik man hade fått tillgång till och det var inte vad som helst som fick komma ut i etern. Riksdagens högtidliga öppnande gick bra att sända, men absolut inte riksdagsdebatter.[1] Politik var inget för allmänheten. Radion styrdes fram till 1930-talet av underhållningsintressen med särskilda avdelningar på Radiotjänst för musik och teater. 1931 startade föredragsavdelningen som sände föreläsningar med titlar som Den svenske bonden och Den moderna världsbilden.[2]

Under provsändningarna var mottagarna relativt dyra importerade Marconiapparater. Att spridningen av rundradion trots allt skedde berodde på radioklubbarna och att tidningarna gav tekniska beskrivningar på hur man själv kunde bygga sin radio. Innan Telegrafstyrelsen tog över all sändning var radion kommersiellt finansierad och bland intressenterna fanns just flera tidningar.[3]

______________________________________

[1] Radiohistoriska arkivet. http://radiohistoria.jvnf.org/radiotjanst.htm
[2] http://www.sr.se/cgi-bin/Mall/amnessida.asp?programID=1602&grupp=2371
[3] Malmgren E. 1972. Bilder ur svensk telehistoria. Farsta.