Lång väntan för blivande hustrun

Haglunds smedja och vagnmakeri i Skara

Inga-Brita (min mor), Ingrid och Anders Haglund utanför Härlundagatan 10 i Skara 

Innan avresan till Amerika den 22 oktober 1903 träffar Nils sin blivande hustru Emma, hon var från Long utanför Vara.  Emma lovar att vänta troget på Nils tills han kommer tillbaka. Nils blir borta 7 långa år i  Amerika.

Under tiden Nils är borta startar Emma Skara tvätteri. Hon var nog en utav de första kvinnorna i Skara som startade eget företag. Vid tvätteriet arbetade endast ensamma mödrar.

Vid denna tid var både män och kvinnor myndiga från 21 års ålder, men en gift kvinna blev omyndig i samband med äktenskapet och skulle då inte kunna starta eget företag, undantagsvis om hennes man tog på sig rollen som firmatecknare. Men Emma var ogift och kunde därmed starta sitt företag. År 1921 togs beslutet bort om att omyndigförklara gifta kvinnor.

Nils kommer hem från Amerika den 31 juli 1910 och där finns Emma som väntat i hela 7 år. Samma år den 23 oktober gifter de sig. Paret får tre barn Inga Brita (min mor), Ingrid och Anders.