← Tillbaka

Tacka John Hedin för strömmen

1897 anställdes den unge ingenjören John Hedin som verkstadschef på Lidköpings Mekaniska Verkstad. När grundaren AF Rhodin avlidit 1903 tog Hedin över LMV och beslöt sig för att satsa på elenergi i stället för ineffektiv ångkraft.

1906 grundade han Gullspång-Munkfors Kraft AB tillsammans med ägarna av Hällekis cementfabrik och Katrinefors pappersbruk i Mariestad. Lidköpings stad satsade 250 000 kr, en fjärdedel av aktiekapitalet.
Den stora tillgången på billig el från kraftverken i Gullspångs- och Munkforsälven var en förutsättning för etableringen av porslinsfabriken ALP 1909. Även övriga industrier hade stor nytta av den nya energikällan.

När elmarknaden avreglerades på 1990-talet såldes kraftbolaget. Lidköpings kommun fick 1,8 miljarder kronor för sina aktier. En del medel har använts till investeringar, men värdet i dag uppgår ändå till drygt 2,1 miljarder.
John Hedin har numera en egen plats i staden på Fabriksgatan utanför sin gamla arbetsplats.

På bilden från 1910 ca ses några aktiva i Lidköpings Skytteförening med ordförande John Hedin i mitten på bilden. Ur fotoalbum Till John Hedin, nydanaren och ledaren af vår fosterländska sträfvan under åren 1897-1912. Med tacksamhet från Lidköpings Skytteförening, där John Hedin var ordförande i tolv år.