Skolor vid sekelskiftet 1900

Falköpings folkskola.

I slutet av 1800-talet växte befolkningen snabbt, särskilt i orter med större industrier. De stora barnkullarna ledde till behov av större skolor, och under årtiondena kring år 1900 uppfördes många skolbyggnader.

De byggdes i flera våningar av sten och tegel, och liknade inte sällan borgar eller palats. De formgavs enligt tidens trender i klassicistisk, jugend- eller nationalromantisk stil med påkostade fasader prydda av huggen sten, mönstermurning eller rika fönsteromfattningar.