Kinnekullebanan - stationsbilder

Hasslerörs station

Hasslerör var mellan åren 1952 och 1971 en egen landskommun, bestående av de tidigare mindre landskommunerna Hassle, Berga, Färed, Enåsa och Torsö. År 1971 uppgick Hasslerörs landskommun i Mariestads kommun i samband med den stora kommunreformen. Orten som från början var en mindre kyrkby hade sin storhetstid runt förra sekelskiftet och några decennier däromkring.

Hassle kyrka som ligger i norra delen av orten är byggd 1878-79 på platsen för en tidigare kyrka. Kyrkan är speciell i så motto att den är omvänt orienterad mot det vanliga, med torn i öster och kor i väster.

Genom Hasslerör gick den gamla landsvägen mellan Stockholm och Göteborg, den som sedermera betecknades Rikssexan (R6 mellan 1945 och 1962). I slutet av 50-talet byggdes vägen om, breddades och fick en något mera östlig sträckning, samt ombetecknades till E3. Vid den nya E3-an i anslutning till Hasslerör byggdes en bensinstation och ett motell, Motell Hasslerör. Bensinstationen finns kvar medan motellet tyvärr är nedlagt och rivet.

Centralt i Hasslerör byggdes också en järnvägsstation när järnvägen Gårdsjö-Mariestad byggdes 1910. Idag är stationen nedlagd huset är privatbostad. En hållplats på Kinnekullebanan är dock i drift fortfarande.