Kinnekullebanan - stationsbilder

Tjos station

Tjos är en större lantbruksegendom som ligger efter Kinnekullebanan mellan E20 och Riksväg 26. Tjos egendom tillhörde länge Börstorps Slotts egendom. Vid arvsskiftet 1834 efter Baron Anton von Knorring, tillskiftades dottern Gustava, som var gift med kammarherre Gustaf Lindencrona, Tjos egendom och egendomen har sedan dess varit självstyrande. När banan mellan Gårdsjö och Mariestad planerades 1908, beslutades att en liten anhaltsstation skulle byggas vid Tjos. Den lilla stationen var kombinerad med banvaktsstuga.