Båtbyggaren Anders Martinsson

En av de mera omtalade båtbyggare som verkade i början av 1900-talet var Anders Martinsson, eller Anders Mattsa som han kallades. Anders Mattsa var född 1871 och byggde båtar fortfarande på 1930-talet. Han började med att bygga ekor och jullar, men övergick i slutet av 1800-talet att bygga sillegarnbåtar om 11 – 14 alnar i kölen. Efterfrågan på större fiskebåtar ökade efterhand och från 1906 och fram under 1920-talet byggde Anders Mattsa större motoriserade fiskebåtar. Och samtidigt byggdes jakter och galeaser vid varvet.  – ”Anders Mattsa hade en egenhet och det var att han alltid bar på sin yxa. Och den var skarp ska du veta. När de högg med yxan då var det lika snyggt som om de hyvlat träet. De var otroligt skickliga”, berättar en av de boende i Kungsviken. Allt som allt ska Anders Mattsa ha byggt mellan 200 – 300 båtar under sitt liv, allt enligt honom själv!