Kulturföreningen Gösta Johanssons varv

I Kungsviken på nordvästra Orust finns Kulturföreningen Gösta Johanssons varv sedan ett tiotal år tillbaka. Föreningen arbetar för att bevara detta äldre varv och en levande varvsmiljö. Varvets karakteristiska ljusgröna verkstadsbyggnad nere i viken känns igen av många.

Gösta Johansson startade sitt varv 1947 med namnet Kungsvikens Jakt- och Motorbåtsvarv. En båtbyggarverkstad uppfördes detta år och något år senare en maskinverkstad och ett förvaringsskjul för båtar och virke. Även slipen som Gösta uppförde 1948-1949 finns kvar. Här bedrev Gösta Johansson sin båtbyggarverksamhet i många år.

Ett viktigt engagemang är föreningens båt Polstjernan, som byggdes i Kungsviken 1919, av Julius i Kilen, Gösta Johanssons far. Den brukades länge som fiskebåt utanför Resteröd och var då registrerad med distriktsnummer UA 33. Efter att ha haft olika ägare, kom Polstjernan tillbaka till Kungsviken och finns nu vid varvet.