Sågersta kvarn - vattenkvarn

MJÖLNARE - ETT YRKE MED RENT MJÖL I PÅSEN<br /><br />

Strax norr om Råbäcks hamn, en bit upp från strandkanten mot skogen, där ligger Sågersta kvarn. Ovanför kvarnen ligger en liten torpstuga, denna var en gång mjölnarens bostad.

Kvarnen uppfördes år 1887 och än idag finns anläggningen kvar, dock inte i bruk. Den är av sandsten i 2,5 plan med gavelröste av trä samt sadeltak med enkupiga pannor. Valvet över fönster och dörrar är av tegel och fasaderna är oputsade. 

På första våning finns en demoterad Kristinehamnsturbin (ursprungligen fanns en turbin tillverkad vid Lidköpings Mekaniska Verkstad). På nästa plan finns två stenpar samt en kvarnkammare med eldstad. På det övriga halvplanet finns två fyrkantssiktar samt infällt i golvet trattar för de underliggande stenparen. På Strömboms tid fanns från kvarnen ett järvägsspår (3 fots spårvid) ner till Råbäcks hamn, detta är sedan länge bortrivet. Invid kvarnen ligger mjölnarbostaden som byggdes år 1838.