Livet och döden i städerna

Livet i de tidiga industristäderna var hårt. Den allmänna dödligheten var betydligt högre i städerna än på landsbygden. Allra värst var situationen för de unga.

Medverkande

Johannes Daun, doktorand i historia, Göteborgs universitet. Textbeabetning Filippa Bohlin.