Prisma Västra Götaland

Livet och döden i städerna

Sjukrummet K 3, Skövde 1906

Livet i de tidiga industristäderna var hårt. Den allmänna dödligheten var betydligt högre i städerna än på landsbygden. Allra värst var situationen för de unga.