Livet och arbetet vid Surte glasbruk
Glasblåsare och hyttpojkar vid Surte Glasbruk.

Ett levnadsöde: glasblåsaren och handelsbiträdet Albert Tejler

Albert Tejler föddes i Surte 1874. På äldre dar skrev han ner några biografiska anteckningar som en del i Nordiska Museets insamlande av så kallade arbetarminnen.

Alberts föräldrar var glasblåsaren Johan August Tejler och Augusta Maria, född Lüppert. Fadern var eftertraktad som glasblåsare och erbjöds ofta nytt jobb vid andra bruk. Familjen flyttade därför ofta under Alberts barndom. De hann bo i Finland, Ryssland, Tyskland, Norge och svenska orter.

Bostaden i Surte

Som tioåring flyttade Albert med familj tillbaka till Surte. Där blev han kvar resten av sin uppväxt. Bostaden i Surte beskrivs av Albert som ”en gammal barack”, som sedan blev vedbod. Familjen hade ett rum till förfogande, möblerat med matskåp, två bäddar, bord och stol.

Sedermera kunde de flytta till en bättre bostad, med ett rum och kök. Bostaden möblerades med bord, fyra stolar, byrå, skänk, träsäng, träsoffa och kommod.

Alberts första arbete

Albert började arbeta i bruket som uppassare åt glasblåsarna. Både pojkar och flickor arbetade med dessa sysslor. Förtjänsten var 60 öre per arbetspass.

1896, som 22-åring, gifte sig Albert med en glasblåsardotter från orten, Frida Noll. Fridas föräldrar var också tyskar.

Albert hade som 16-åring börjat gå i lära till glasblåsare. Han skriver: ”Det var så naturligt, att alla skulle arbeta i glasbruket, här fick man inte välja.”

Arbete i butik

Albert var dock inte nöjd med glasblåsaryrket, han ville prova något annat. Parallellt med arbetet i bruket började han med försäljning från lägenheten, bland annat av böcker från bokhandlare i Göteborg och frukt från bönder i Nödinge. Han sålde även lingon.

Bruket ägde en affär, Surte Handel AB. Butiksföreståndaren erbjöd Albert arbete som biträde. Detta var omkring 1909. Affären låg i en byggnad från 1880-talet, med vanliga bostadsfönster till skyltfönster. Albert arbetade i affären ett halvår, men återvände sedan till glasbruket.

Surte glasbruk ägde även bruk i Värmland och 1914 blev Albert erbjuden plats på en värmländsk bruksaffär. Tiden där tycks ha blivit kort, och därefter började han åter i butiken hemma i Surte. Familjen flyttade in i en lägenhet ovanpå butiken. Hyran var gratis i utbyte mot att Albert skötte eldningen i fastigheten.

Efter en tid väcktes önskemål från Surteborna att ombilda brukets affär till kooperativ. Bruket var först motvilligt, men gav till slut med sig och överlät affären till Kooperationen.

 

 

Referenser:

Avlöningslistorna som beskrivs i texten kommer från Surte Glasbruks arkiv (C 137:1), volym DI:1.

Förteckningen över frånvarande glasblåsare hör till Surte AB:s arkiv (C 137:2), volym DVII:4.

Dessa arkiv finns på Landsarkivet i Göteborg och är öppna för användning.

Om Albert Tejler kan man läsa i boken Handelsminnen (redigerad av Mats Rehnberg och utgiven av Nordiska Museet 1961).