Kvarnen

Lockö kvarn

Lockö kvarn byggdes intill ån Surtan 1863. Kvarnen ombyggdes och moderniserades 1937. Övrig bebyggelse i miljön är ett magasin från början av 1800-talet samt en smedja från 1926. På platsen har funnits tre kvarnar och två sågar, endast Lockö kvarn finns kvar. Den äldsta delen av Lockö kvarn är från 1700-talet. I den undre delen av kvarnen är väggarna delvis uppmurade av gamla kvarnstenar vilket visar att här har funnits kvarnar mycket länge. Stenkvarn, valskvarn, rensverk och kross ingår i inredningen. I kvarnen fanns också en kvarnsten från stenåldern.

Kvarnen ligger i ett omtyckt vattenlandskap där forsen är delad mellan två gårdar i småorten Hyssna. Övrig bebyggelse, förutom kvarnbyggnaden, i miljön är ett magasin från början av 1800-talet samt en smedja från 1926.

Den siste mjölnaren var Sven Edberg som slutade verksamheten 1969. År 1990 fick Hyssna Hembygdsförening som gåva överta Lockö Kvarn av Birgitta Johansson och Sven-Olof Arnell. Kvarnen har genom frivilliga arbetsinsatser, ALU-arbeten, gåvor och donationsmedel renoverats och all inredning fungerar ännu denna dag.