← Tillbaka

Munthers båtbyggeri

I Göta Älvdalen har det funnits ett stort antal båtvarv, idag finns det bara ett enda kvar med lång historia.

Munthers Båtbyggeri är en unik och välbevarad helhetsmiljö med flera byggnader från 1900-talet och med en bevarad verkstadsinteriör. Det ligger karaktäristiskt i en brant sluttning längs Göta älv. Båtbyggeriet är tillgängligt för besök och visning i begränsad omfattning efter överenskommelse med ägarna eller Göta älvdalens varvshistoriska förening.