Lucia på Sahlgrenska sjukhuset

Medicinhistoriska museet - Månadens föremål

Lucialinnet, kronan, glittret och sidenskärpet har under många år legat i en kartong i museets magasin och väntat på att få komma fram till ännu ett julfirande. På lådans lock fanns en handskriven skylt där äldre tiders traditioner kring lucia på Sahlgrenska sjukhuset beskrivs.

”Man ”lussade” för läkare boende på sjukhuset – även åkte man ut till läkare som bodde ute i staden (det gällde väl att diskret anmäla sig dagen innan så att det var ”ordning på torpet” i arla morgonstunden) – vidare för avdelningssköterskan och så sist men viktigast för patienterna, som mycket uppskattade denna julförebådande underhållning med kaffe, katt, sång och söta ljuskroneklädda systrar.”