Från metallarbetare till riksdagsman

Kjell var ordförande för Metalls avd. 28 i Skara-Varabygden. 

År 1975 bildades Metalls avdelning 28 Skara - Varabygden, Kjell blev ordförande och detta uppdrag hade han fram till 1992. Ett mycket intressant uppdrag som passade Kjell som handsken. När det infördes löntagarrepresentation år 1973 i företagens bolagsstyrelse valdes Kjell till ledamot i Atlas Copcos styrelse, ett uppdrag som innebar resor runt om i världen.

Att arbeta som ombudsman för Metall var aldrig aktuellt, han kunde inte se sig själv åka runt i Vara-trakten och träffa småföretagare, han ville mer.