Från gesäll till mästare

Modist och hattmakare

När en gesäll på 1600-talet skulle avlägga mästarprov fodrades det att han skulle kunna göra fyra föremålsgrupper:
En svart bäverhatt
En myssa med nock utan och innan
En prästebånat (hatt)
Ett par filtstövlar

I det senaste mästarprovet som utfördes i Stockholm 1973 bestod provet av att göra en hög cylinderhatt på schellackstomme.