← Tillbaka

Falköpings Central

Stationskomplex uppfört 1934-35 efter ritningar av SJ:s chefsarkitekt Birger Jonson. Den ersatte ett äldre stationshus som byggdes redan 1858, då västra stambanans sträckning nådde Falköping.

Den nuvarande stationen var den första i landet som utfördes i renodlad funktionalistisk stil. Den karaktäriseras av asymmetriskt uppbyggda, långsträckta och ljust putsade fasader, fönsterplacering i grupper om tre, flackt tak samt en markerad entré och vestibul.

Mot norr är centralen sammanbyggd med en anläggning för Postverkets posthantering, numera med annan användning. Till stationen hör även ett före detta ställverk, från vilket tågens väg genom spårområdet manövrerades.

I närområdet ligger även det välbevarade Rantens Hotell, som uppfördes i samband med anläggandet av det första stationshuset.