Stig Svantesson om hur han kom att börja arbeta på NOHAB

Ta i detta ljudklippsutdrag ur intervju med Stig Svantesson (född 1928) del av om vilka val han ställdes inför efter sju års grundskola. Därtill hur han kom att utbilda sig vidare, och hur han kom att börja arbeta på NOHAB i Trollhättan.

En del av Innovatums industrihistoriska arbete kring stadens industrier. Intervju från 2018.