s/s Nossan af Stallaholm

s/s Nossan af Stallaholm

s/s Nossan - en klassisk ångbåt

I Nossebro återfinns den klassiska ångbåten s/s Nossan af Stallaholm. Båten är byggd i Dalarna 1933. I båtens tidiga historia finns tjänstgöring som timmerbuntbåt på Dalälven. Från början tändkuleförsedd, kom båten att 1981 få en ångmaskin installerad.

Till Nossebro

1994 hamnade båten i Nossebro. En stor (och effektiv) renovering tog sin start, och man började redan samma år med passagerartrafik på Nossan.

Mer information

Läs mer på ångbåten s/s Nossan af Stallaholms webbsida här intill. Där finns också kontaktuppgifter för bokning av denna klassiska ångbåt.

Källor

Källa: Webbsidan Ångbåten s/s Nossan af Stallaholm och Sven-Arne Karlberg.

Foto: Sven-Arne Karlberg.

Länkar